Aktualitások

2024. február. 26.

 

Tájékoztatás a szülők számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstanoktatás, valamint

a fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstanoktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskola az 1-8. évfolyamon szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásra” vonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstanoktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségének intézményünk  2024. március 5-én 16.30 órától tesz eleget, amikor a Magyar Katolikus Egyház (római katolikus) képviselője: Tóthné Horváth Gyöngyi hitoktató tart tájékoztatást a kedves szülőknek a hit- és erkölcstanoktatás szervezésének módjáról.

Gencsapáti, 2024. február 23.       

Bejczi Mónika igazgató

2024. február. 13.

Itt van a farsang, a karnevál!

Sutban a gondom, mert a porondon áll a bál!

Zeng, bong a kacaj, a suliban nagy a zaj!

Itt van a farsang, áll a bál!

2024. február 7-én szerveztük meg iskolánkban az alsós farsangot, ahol a karneváli hangulat átjárta intézményünket is.

A jelmezes felvonulást követően az osztályok szórakoztattak hangulatos farsangolóval és táncos produkciókkal bennünket.

A rendezvény vidám falatozással és tánccal zárult.

 

 

 

 

2024. február. 13.

Sítábor az Apponyi Albert Általános Iskolában

Idén először került megszervezésre az iskola történetében sítábor.

 Az eseményre 2024. január 30-ka és február 1-je között a közeli St. Corona am Wechsel település síterepén, Ausztriában került sor.

A 23 apponyis diákból álló tanuló csoportot, több az iskolában dolgozó pedagógus és külsős síoktatót segítette a síelés örömének megéléséhez.

A gyerekekkel három csoportban, három síoktatót foglalkozott.

A tanulók többségének ez volt az első alkalom, hogy sílécet csatolt a lábára, azonban az utolsó napra még az a 16 fő is magabiztosan, biztonságosan és szép technikával tudott a kék sípályákon síelni, akiknek életében előszőr volt a lábán sícipő és síléc.

Az oktatásnak köszönhetően a haladók is jobb és biztonságosabb technikával tudtak a tábor végére a havas lejtőkön siklani. Az utolsó napon mind a három „kategóriában” síversenyen tudták a résztvevők megmérettetni magukat, ami után a dobogósok egy kis kupával is gazdagodtak, azonban minden résztvevő elismerő oklevélben részesült.

Mindenki boldogan, új élményekkel gazdagodva, balesetmentesen és egy kicsit szomorúan vette tudomásul az utolsó napon, hogy ott kell hagynunk ezeket a barátságos lejtőket.
Reméljük, hogy jövőre még több tanuló vesz részt és részesülnek egy felejthetetlen élményben!

Oldalak