„Intelligens iskola” program Gencsapátiban


Pályázati forrásból közel 5,3 millió forintos informatikai infrastrukturális fejlesztést valósíthat meg az Apponyi Albert Általános Iskola. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében négy tantermi csomaggal (tartalma: interaktív tábla, projektor, laptop), egy alkalmazás szerver csomaggal, WiFi csomaggal és egy iskolai PC csomaggal gazdagodik az intézmény.

A Kedvezményezett: a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása /9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., tel.: (0694) 321-286/az intézmény fenntartójaként - a 2010. október 15-én megkötött Támogatási okirat alapján - indította el „A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Apponyi Albert Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Gencsapáti Községben” című, TIOP- 1.1.1/07/1-2008-1056 azonosító számú programját.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 5.257.000 Ft-ból.

A Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. /1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, tel.: (061) 273-4250/

A beszerzésre kerülő eszközök és szoftverek lehetővé teszik a pedagógusok számára az IKT-val támogatott oktatási környezet kialakítását, a digitális tartalmak tanulási folyamatba történő integrálását, melynek köszönhetően a frontális órák kölcsönösen együttműködővé, interaktívvá, élvezetesebbé válhatnak.

Az informatikai eszközök biztos és tudatos használata ma már olyan alapvető készség, ami lehetőséget ad az önálló ismeretszerzésre, hiszen a digitális kompetenciák fejlesztésével a hangsúly a tudás egyéni elsajátítására helyeződik, megfelelő alapot nyújtva ezzel az élethosszig tartó tanuláshoz.

A technikai eszközök várhatóan 2011. április 30-ig kerülnek beszerelésre az intézménybe, a diákok és a pedagógusok legnagyobb örömére.

Gerencsér Beáta projektmenedzser, Bejczi Mónika projektasszisztens

Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Új Magyaroroszág

  

 

Zárórendezvény fényképei

Tantermi csomagok beszerelése