Pedagógus neve

Szakterülete

Bejczi Mónika

biológia-kémia szakos tanár, számítástechnikai programozó, szakvizsgázott pedagógiai terapeuta, közoktatási vezető, mesterpedagógus

Bereczk Zsófia Mirtill

okleveles magyartanár és német nyelv és kultúra tanára

Csizmazia Enikő

tanító, tankönyvfelelős

Dugárné Pisók Ágnes Piroska

tanító, napközis nevelő

Dúlfalvy Dianna

tanító, napközis nevelő

Gaider Tünde

matematika-számítástechnika szakos tanár

okleveles matematikatanár

Gelencsér Éva

angol szakos nyelvtanár, LEP koordinátor

Gerencsér Beáta

matematika és orosz szakos tanár

Koltainé Németh Kornélia

történelem – földrajz szakos általános iskolai tanár

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Komondi Gyöngyi

fizika - technika - számítástechnika szakos tanár

okleveles fizika szakos tanár

Nagy Marianna

ének-zene szakos tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Nagy Renáta

egészségtantanár, napközis nevelő

Némethné Balics Ildikó

könyvtáros és orosz- német szakos tanár,

felsős munkaközösségvezető

tankönyvfelelős

Rédecsi Bence

okleveles testnevelés szakos általános iskolai tanár,

okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Simon Marianna

tanító

alsós munkaközösségvezető

Schreinerné Kulcsár Beáta

angol szakos nyelvtanár

Szakály Ferenc

testnevelés szakos tanár,

okleveles testnevelőtanár

Tolnai Balázs

okleveles történelemtanár,

okleveles informatika szakos tanár

Tolnai-Székely Ágnes

tanító,

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Tótné Siska Marianna

matematika és testnevelés szakos tanár

Vida Anikó

biológia és rajz szakos tanár,

Vörösváriné Hajtó Éva

tanító, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Berecz Szilvia

pedagógiai asszisztens,

gyógypedagógiai asszisztens