Kedves Látogató!

Gróf Apponyi Albert gondolatához méltón, a tudomány szövétnekének sugarával megvilágítva működünk.

Célunk, hogy az intézményben tanuló gyerekek itt Gencsapátiban, az emberségüket megőrizve, a szabályokat betartva, a szabadságukkal élve, az erkölcs iránytűje segítségével találják meg a tanulás örömét és higgyenek az élet értelmében!

A múlt és jövő határán állva kívánjuk erősíteni tanulóinkban a régmúlt értékeinek őrzését, a hagyományok ápolását, a szülőföld szeretetét és a magyarsághoz való tartozást.

Könyvcsere programmal, irodalmi pályázatokba való bekapcsolódással, olvasó-és versmondó versenyekkel, valamint projektek lebonyolításával erősítjük a gyerekek olvasás- és könyvszeretetét.

Tudjuk, hogy az emberiség fő feladata a természetnek, mint értéknek a tisztelete és megőrzése, ezért szelektív hulladék-, papír-, ruha- és elemgyűjtéssel fokozzuk a gyerekek fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét.

A PontVelem Okosprogram és az Állatvédelmi témahét feladatainak megoldásán kívül állatörökbefogadással, Madárvédelmi tevékenységgel, s az iskola természetes környezetének gondozásával erősítjük a tanulók természetvédelmi tevékenységét.

Hisszük, hogy diákjainkért folyamatosan tevékenykedni, dolgozni, alkotni kell.

Tesszük mindezt barátságos, gyermekszerető légkörben, IKT eszközökkel jól felszerelt helyiségekben, XXI. századi körülmények között.

Bízunk a szavak hatalmában, az általunk nyújtott minták embert jobbító erejében.

A világ leghosszabb tanórája programsorozatba való bekapcsolódással tanulóinkban Földünk globális problémáinak és az emberi felelősség szerepének megértését szeretnénk elősegíteni.

A Mosolytáska és a MosolyManók akciókba történő bekapcsolódással olyan humánus értékek átadására törekszünk, mint a jószándék, a segítségnyújtás, az elesettek, rászorulók támogatása, s az önzetlenség.

Szeretnénk, hogy a Boldogság-Önbizalom Programnak köszönhetően önmagukban hinni merő, kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak majd tanítványaink.

Fenti céljaink mellett nem feledkezünk meg arról, hogy „az ember egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét”.

Hisszük, hogy intézményünk az akár életre szóló barátságok megteremtésével, a közösség összetartó erejének csiszolásával, a gondtalan gyermeklét megtapasztalásával valódi „élettől zengő” iskolaként működik!

Jó böngészést kívánunk!