Aktualitások

2020. szeptember. 17.

A Házirend melléklete

A járványhelyzetben betartandó szabályok

COVID-19 vírus miatt a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a következő egészségügyi eljárások lépnek életbe 2020. szeptember 15-től az Apponyi Albert Általános Iskolában:

 1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 
 2. A tanulók reggeli beléptetési rendje is megváltozik. A diákok a főbejáraton érintésmentes kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérése után, maszkban, a megfelelő távolságtartással érkezhetnek.
 3. Az intézményen belül jelen rendelkezésnek megfelelően viselendő maszkot a szülőnek kell biztosítania gyermeke számára.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 
 5. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 
 6. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy a felső tagozatos tanulóknak az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező, az alsós diákoknak erőteljesen ajánlott. 
 7. Az udvari kint tartózkodást a tanórák közti szünetekben, a védelmi intézkedések betartásának elősegítése érdekében ugyancsak szabályozzuk. Az egyes szünetekben mindig meghatározott tanulócsoport mehet ki a szabad levegőre, az udvar számára kijelölt területére.
 8. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  Az öltözőkben a tornaórák előtti és utáni öltözésnél csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak.
 9. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a gyermek semmiképpen ne látogassa az iskolát. Ebben az esetben a házi gyermekorvost kell értesíteni, mert ő jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 10. Amennyiben a tanuló lázas, köhög, hasmenéses tüneteket mutat, a gyermekorvossal kell konzultálni az iskolalátogatásról.
 11. Amennyiben a tanulónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál a benntartózkodás idejében a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül szájmaszk kötelező viselése mellett egy erre kijelölt helyiségben Tanuló esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, és kérjük, hogy gyermekét mielőbb vigye haza, illetve felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát, majd azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el. A beteg tanuló/oktató/dolgozó felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező, ezt az intézmény biztosítja számára.
 12. Beteg gyermek hiányzását háziorvos igazolja, a hiányzás hosszát betegségtől függően az orvos határozza meg. A tanuló az intézménybe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola saját hatáskörben nem bírálhat felül.
 13. A tanulói mulasztások szülő által történő igazolásának szabályai a járványhelyzetnek megfelelően megváltoznak: a szülőnek továbbra is egy tanévben legfeljebb három tanítási napra van joga kikérni a gyermekét, de ez is csak előzetes kikérés alapján történhet. Tanulói hiányzás utólagos szülői igazolása nem lehetséges. Az előzetesen engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell.
 1. Az a COVID-19 vírusfertőzésre gyanús tanuló, aki hatósági (NNK) megfigyelés alatt (otthoni karantén) áll, annak a távolmaradása a hatósági felszabadító határozattól függ. Hiányzását az NNK által kiadott felszabadító határozat igazolja, amit az iskolába el kell juttatni. A karantén alatti hiányzás, ezáltal igazolt hiányzásnak minősül.
 2. Háziorvos a preventív céllal otthonmaradt gyermekek (szülői aggodalom, beteg testvér, beteg nagyszülő) hiányzását nem igazolja, hiszen nem beteg.
 3. Az osztálytermekben a nap folyamán a tanulók számára a pumpás szappanos kézmosási lehetőség biztosított, illetve meghatározott tevékenységek (pl. tízórai elfogyasztása) esetén a kézfertőtlenítés kötelező.
 4. A szociális helyiségekben (WC-k, öltözők, ebédlő) kötelező az érintős fertőtlenítő kézmosás.
 5. A kézmosással, kézfertőtlenítéssel kapcsolatos kötelezettséget az aktuális helyeken ügyeletet teljesítő tanár, az osztályfőnök, a napközis és tanulószobás nevelő, illetve a szaktanár köteles felügyelni, ellenőrizni.
 6. Az alsós és a felsős osztálytermekben a tanítási órák között - tekintettel arra, hogy nincs csoportváltás - fertőtlenítő takarításra nem kerül sor, csak a tanítási órák után. Az informatika szaktanteremben és a nyelvi laborban viszont a tanulócsoportok váltása között megtörténik a fertőtlenítés.
 7. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtókilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 
 8. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
 9. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. 
 10. A testnevelés órák közötti szünetekben elvégezzük az öltözők felületfertőtlenítését.
 11. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos kézmosására, kézfertőtlenítésére.
 12. Az étkezések során a tanulócsoportok keveredését elkerüljük.
 13. Az ebédlőben a tanulók közti védőtávolságot lehetőség szerint az étkezés során is betartatjuk.
 14. Intézményünkben önkiszolgáló rendszerben történik a tálalás, de az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatását próbáljuk elkerülni.
 15. Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

Gencsapáti, 2020. szeptember 15.

                                                                                               Gerencsér Beáta

                                                                                               intézményvezető

 

 

 

 

2018. szeptember. 20.

 

 Adatkezelési, adatvédelmi és sütikezelési tájékoztató a honlap használatához

Tisztelt Látogató!

Az Apponyi Albert Általános Iskola (Cím: 9721 Gencsapáti, Dózsa György utca 2/a; OM azonosító: 036695; a továbbiakban: Iskola) elkötelezett az Ön személyes adatainak a védelmében. Ennek megfelelően folyamatainkat úgy alakítjuk ki, hogy az Ön által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a megfelelő védelemmel láthassuk el. Az Iskola a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az Iskola az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • • Iskolánk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Iskolánkban az Ön személyes adatait

 • • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Iskolánknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

Önnek joga van:

 • • a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 • • arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
 • • adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • • az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • • az adathordozhatósághoz,
 • • tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
 • • mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 • • a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax:+36(1)391-1410., honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • • felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 • • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 • • az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz

 

Intézményi (adatkezelői) adatok:

Név: Apponyi Albert Általános Iskola

Székhely: 9721 Gencsapáti, Dózsa György utca 2/a

OM azonosító: 036695

Adatvédelmi tisztviselő: Horváth Diána iskolatitkár

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: gencsiskola@gmail.com ; telefon: 94/313-524

Adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok

 • • A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet).
 • • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Az Iskola honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

Az Iskola honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie (süti)1 kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Amennyiben a sütik alkalmazásához a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta, a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

1Cookie (süti) = apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, az Iskola személyes adatkezelést e körben nem folytat.

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

Az Iskola elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Iskola indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Iskola nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Iskola díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

A Rendelet 11. cikkének (Azonosítást nem igénylő adatkezelés) sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk (érintetti jogok) szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Adatvédelmi incidens (personal data breach) esetén alkalmazandó eljárás

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Iskola adatvédelmi tisztviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében (Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak) foglalt követelményeknek való megfelelést.

Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Az Iskola személyes adatot csak a jelen tájékoztatóban és Adatvédelmi Szabályzatában rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

Az Iskola az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

Az Iskola az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Iskola az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2018. szeptember. 20.

Belépés a KRÉTA elektronikus Ellenőrző felületére a linkre kattintva vagy azt a böngésző címsorába másolva lehetséges:

 

https://klik036695001.e-kreta.hu

 

 

Az intézményben kapott: Felhasználónév és Jelszó megadásával lehetséges

 

Hasznos tudnivalók a KRÉTA e-Ellenőrző használatához

 

A KRÉTA e-Ellenőrző a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző tanulói értesítő, mely a szülőknek és a diákoknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Benne a tanulmányi munka értékelése, a tanulói mulasztások és késések, a dicséretek és a fegyelmi elmarasztalások, valamint az osztályfőnök és az intézmény tájékoztatói (elektronikus üzenet, faliújság feljegyzés) egyaránt egy elektronikus felületen jelennek meg.

 

A KRÉTA Elektronikus ellenőrző modulja a gondviselők és tanulók számára számítógép/laptop segítségével, illetve Android és iOS operációs rendszerű készülékeken is elérhető.

A továbbiakban az egyes eszközökön megjelenő felületek bemutatását kíséreljük meg, hogy megkönnyítsük az e-Ellenőrző használatát.

 

A Gondviselői és Tanulói e-Ellenőrző bemutatása számítógépes/laptopos felületen:

 

A KRÉTA Ellenőrző mobil alkalmazás:

A KRÉTA Ellenőrző mobil alkalmazás egy új natív mobil program Android és iOS platformra. Segítségével a diákok és a szülők Androidos okostelefonon vagy táblagépen keresztül tekinthetik meg az elektronikus naplóban lévő adataikat.

Az elektronikus ellenőrző alkalmazás közvetlenül az iskolai elektronikus naplóból olvassa ki az adatokat, azonnal naprakész információkat jelenít meg, felhasználói beavatkozás nélkül.

  

 

A KRÉTA Ellenőrző Android mobil alkalmazás letöltéséhez ide kell kattintani:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.eKreta.KretaAndroid&hl=hu

 

A KRÉTA Ellenőrző iOS mobil alkalmazás letöltése erre a linkre kattintva lehetséges:

https://itunes.apple.com/us/app/kr%C3%A9ta/id1169400318?mt=8  

 

Az Elektronikus ellenőrző modul Applikáció funkcióiban némiképp eltér a számítógépes verziótól.

 

Az alábbi videó egy Android operációs rendszerű mobiltelefonon elérhető felületet ismerteti:

 

 

A következő videóban az iPad készülékeken elérhető felület, és annak részei kerülnek bemutatásra

 

 

A KRÉTA e-Ellenőrző Felhasználói kézikönyve elérhető a linkre kattintva:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424861

 

 

 

 

Oldalak