Pedagógus neve Szakterülete
Bejczi Mónika biológia-kémia szakos tanár, számítástechnikai programozó, szakvizsgázott pedagógiai terapeuta
Dúlfalvy Dianna tanító
Gálosné Kemény Ivett tanító
Geosits Andrea Ének - zene szakos tanár
Gerencsér Beáta matematika - orosz szakos tanár, közoktatási vezető
Horváthné Giay Ildikó technika szakos tanár (óraadó)
Jagodics Ottó Józsefné tanító - tankönyvfelelős
Kántor Zoltánné                magyar - orosz - német szakos tanár,                         gyermek és ifjuságvédelmi felelős, médiafelelős
Koltainé Németh Kornélia történelem - földrajz szakos tanár, DÖK segítő pedagógus              
Málovics Noémi tanító
Nagy Zoltán számítástechnika szakos tanár
Némethné Balics Ildikó könyvtáros és orosz - német szakos tanár, tankönyvfelelős
Pungor Enikő tanító
Szakály Ferenc testnevelés szakos tanár (óraadó)
Takács Gábor Attila rajz szakos tanár (óraadó)
Tolnai - Székely Ágnes tanító, gyógypedagógus
Tóth Adrienn angol nyelv szakos tanár
Tóthné Siska Marianna matematika - testnevelés szakos tanár
Varga Zsuzsanna fizika szakos tanár (óraadó)
Virágh Zsuzsanna oligofrémpedagógia - logopédia szakos gyógypedagógiai tanár