2019 -2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019-ben is, immáron tizedszer a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő 7. évfolyamán tanuló diákok a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásainak támogatása.

Iskolánk tanulói (24fő), a szentpéterfai tanulókkal (13fő) - a pályázat egyik nyerteseként - a HAT-19-01-0226 „Percre se feledd, hogy Magyar vagy!” című tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. A vissza nem térítendő támogatás összege 2.887.950 Ft, amely az utazás, a szállás, az étkezés költségeinek fedezésére és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására használható fel. Tanulóink 2019. szeptember 17-21. között Ukrajna magyarlakta településeit keresik fel. Az ötnapos kirándulás keretében, a Rákóczi Emlékévhez kapcsolódva végig kísérhetik a fejedelem 1703 és 1711 között megtett útját. Megtekintik többek között Beregsurány, Ungvár, Munkács, Sárosoroszi, Tiszaújlak nevezetességeit, de eljutnak a Vereckei-hágóhoz is.

 

 

2018 -2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. januárjában a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő 7-8. évfolyamán tanuló diákok a szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulások támogatása.

Iskolánk tanulói közül 42-en - a pályázat egyik nyerteseként - a HAT-18-01-0383 „Amikor kimondom azt a szót, Erdély...” című osztálykiránduláson vehetnek részt. A vissza nem térítendő támogatás összege 2515740 Ft, amely az utazás, a szállás, az étkezés költségeinek fedezésére és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására használható fel. Tanulóink 2018. október 19-23. között Románia magyarlakta településeit keresik fel. Az ötnapos kirándulás keretében megismerkedünk Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Déva, Marosillye, Arad, Nagyszalonta nevezetességeivel.

 

Kolozsvár, Szent Mihály-templom, Mátyás-szobor

Amikor kimondom azt a szót, Erdély...

A Határtalanul! program keretében iskolánk hetedikes tanulói ötnapos interaktív tanulmányi kiránduláson vettek részt Erdélyben. Élményeiket útinaplóban örökítették meg.

1. nap

2018. október 19.

Még sötétben, kissé álmosan, hajnali 4 órakor gyülekeztünk az iskola parkolójában, ahol a csomagok bepakolása után felszálltunk az autóbuszra, búcsút intettünk szüleinknek és izgatottan indultunk Erdély felé.

Ebéd után Ártándnál léptük át a magyar - román határt, és fél kettő körül érkeztünk meg első állomásunkra, Nagyváradra, ahol Orsi néni, az idegenvezetőnk várt bennünket. Felkerestük a Szent László király idejéből való nagyváradi várat, megismertük a templomalapításról szóló legendát. Megcsodáltuk Erdély egyik legszebb szecessziós épületét, a Fekete Sas palotát.

A belvárosban tett sétánk során a Városháza, a Holdas-templom, a Görög katolikus palota, a Szent László-templom szép épületeiben gyönyörködhettünk. Felkerestük a kávéházi negyedet, a Bémer téren megnéztük az egykori Emke kávéház épületét és a színház előtt felelevenítettük irodalmi ismereteinket Juhász Gyuláról és Ady Endréről. A sétálóutcában megálltunk a Holnaposok szoborcsoportnál. Megtekintettük Erdély legszebb, legendákkal övezett barokk templomát. A székesegyház parkjában emlékszalagot helyeztünk el Szent László szobránál.

Fáradtan érkeztünk meg éjszakai szállásunkra, a nagyváradi Góbé csárdába.

2. nap

2018. október 20.

Partiumból Erdélybe a Királyhágón keresztül vezetett utunk. Ennek során a történelmi Erdély határán lévő Bánffyhunyadon csodálkozva néztük a hatalmas tarka cigánypalotákat és a gótikus stílusú református templom méltóságteljes épületét. A lélegzetelállító szépségű tordai sóbányában 13 emelet mélységig fedeztük fel a Terézia és a Rudolf tárna szépségeit, tanúi lehettünk egy különleges jelenségnek a Visszhangok termében. Az elkiáltott szavak tucatszor visszhangzanak. Megismertünk középkori felszereléseket, mint az emelőszerkezet, mellyel a felszínre hozták a kibányászott sót. A sóbánya csodái után felkerestük Erdély legnépszerűbb természeti látnivalóját, a lenyűgöző látványt nyújtó kettéhasadt hegyet, a Tordai - hasadékot. Megismerkedtünk egy újabb Szent László legendával.

A csodás gyalogtúra után Nagyenyed felé vettük utunkat. A Bethlen Gábor Kollégiumban megismertük a Jókai Mór által írt, A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélés történetét, emlékszalagot helyeztünk el az erődtemplom falán lévő 1849-es vérengzés áldozatainak emléktáblájánál.

Este későn érkeztünk meg második szálláshelyünkre, Dévára, a Szent Ferenc Alapítvány központjába.

3. nap

2018. október 21.

A mai napon első helyszínünk Marosillye volt. A szépen felújított Veres-bástyán egy rendhagyó történelemórán vettünk részt. Korabeli ruhákba öltözve elevenítettünk fel néhány eseményt Bethlen Gábor életéből. Ezt követően Vajdahunyad várába mentünk. Csoportmunka keretében igyekeztünk felfedezni a vár érdekességeit és megválaszolni az Orsi néni várral kapcsolatos kérdéseit. Nagyon élveztük a közös munkát. A csöpörgő eső sem tartott vissza bennünket attól, hogy tovább utazva felkeressük a Dévai várat, megmásszuk a várfalra vezető sok-sok csúszós lépcsőfokot, és gyönyörködjünk a felhőbe burkolódzó tájban. Felelevenítettük az irodalom órán tanult Kőmíves Kelemenné balladáját. Csernakeresztúron a tájházban István bácsitól a bukovinai székelyek történelméről hallottunk érdekes beszámolót. A csoportunk néptáncos tagjai egy bukovinai néptánc bemutatásával örvendeztették meg vendéglátóinkat. Ismét tovább robogott velünk az autóbusz és visszasiettünk Dévára. Este lehetőségünk volt találkozni a Szent Ferenc Alapítvány diákjaival. Szíves vendéglátásunkért átadtuk a magunkkal vitt adományokat. Egy kis közös esti séta során barátkozásra is volt lehetőség az ottani tanulókkal. Büszkén mutatták meg nekünk a zenélő szökőkutat, a gyönyörű színházat és a Vármegyeháza érdekes épületét.

4. nap

2018. október 22.

A reggelit követően egy hosszú buszozás után egy meredek hegyoldal megmászásával meghódítottuk a Solymosi várat. Fáradozásunk jutalma az elénk táruló panoráma volt. A romos vár udvarán elmepárbaj keretében mértük össze tudásunkat. Innen utunk a Máriaradnai Kegytemplomhoz vezetett. Kívül-belül megcsodáltuk a gyönyörű templomot, a kálváriadombon minden csoport eljátszhatta a korábban megismert valamelyik Szent László legendát. Majd ismét buszra szálltunk és indultunk tovább. Aradon megkoszorúztuk az aradi vértanuk emlékoszlopát, tiszteletünk jeléül elénekeltük a magyar himnuszt. A városban sétálva emlékszalagot helyeztünk el a Szabadságszobornál, megnéztük a színház épületét és a minorita templomot. Az utolsó szállásunk Nagyszalontán volt, ahol szintén a Szent Ferenc Alapítvány diákjaival találkoztunk. Adományainkat nagyon boldog örömmel fogadták az itt élő gyermekek. Jó hangulatú beszélgetéssel fejeztük be ezt a napot.

5. nap

2018. október 23.

Hazaindulás előtt körsétát tettünk Nagyszalontán. Felkerestük Arany Juliska sírját, és a rekonstruált Arany-portát. Orsi néni mesélt nekünk az Arany család életéről. Megkoszorúztuk Arany János szobrát. Rendhagyó irodalom órán vettünk részt a Csonka-toronyban, ahol megtekintettük az Arany relikviákat. Elköszöntünk idegenvezetőnktől és sok-sok élménnyel gazdagodva indultunk hazafele. Este 7 óra körül boldogan köszöntöttük szüleinket, akik már izgatottan vártak bennünket az iskolaparkolójában.

 

Ez a kirándulás életre szóló élménnyel gazdagította tanulóinkat, s a kísérőtanárokat egyaránt. Rengeteg új ismeretet kaptunk, amelyek - az interaktív megismerési módnak köszönhetően – mélyen elraktározódtak bennünk. A tanulmányi út során betekinthettünk a külhoni magyarság mindennapjaiba, lehetőség nyílt a velük való személyes beszélgetésre is. A program a közösség építése céljából is hasznos volt, s erősítette diákjainkban a nemzeti összetartozás érzését. Köszönjük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ötnapos „Amikor kimondom azt a szót, Erdély…” című osztálykirándulásunk megvalósulhatott.

 

 

2017 - 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében 2017-ben is pályázatot hirdetett hetedik évfolyamos tanulók számára, amelynek célja a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése.

Örömmel tölt el bennünket, hogy az idei tanévben hetedikeseink a sikeres pályázat eredményeképpen októberben négynapos kiránduláson vehetnek részt a Felvidéken. A vissza nem térítendő támogatás összege 1 237 400,- Ft, amely az utazás, a szállás és az étkezés költségeinek fedezésére használható fel, valamint a személyi költségek és a programokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozására. 

Igló, Vigadó

 

 

Beszámoló határtalanul projektnapló 2017, megtekintése!

 

 

2016 - 2017

Határtalanul a Felvidéken!

 

A Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2016. október 18-21. között négy napos felvidéki kiránduláson vettek részt. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Határtalanul! Nézz a Felvidékre! HAT-16-01-0046 című pályázat keretében valósulhatott meg. A pályázaton elnyert összeget, 768 000 forintot a tanulók utazási és szállás költségének finanszírozására    fordították.

Jártak Révkomáromban a Jókai- szobornál, a lenyűgöző Szent András templomban, és megkoszorúzták Bartók Béla emléktábláját is. A legérdekesebbnek az Európa-udvar ígérkezett. Csoportokban haladva fedezték fel az európai országokról elnevezett épületeket.

Mikszáthfalván a Mikszáth Emlékházban töltöttek izgalmas perceket. Az emlékház előtti udvaron eredeti népi játékokkal mulatták az időt. A Kékkői várban közösen mondtak el egy Balassi verset. A második napon ellátogattak a rimaszombati magyar nyelvű Tompa Mihály Alapiskolába, ahol egy délelőttöt töltöttek együtt magyar gyerekekkel. Bemutatták iskolájukat és egy kis emlékműsorral is készültek. Óriási élmény volt a Gombaszögi cseppkőbarlang, mely különleges szalmacseppköveiről híres. Igló orsó alakú Fő terén tartalmas perceket töltöttek el, még a szerencsehozó harangot is megkongatták, amely alá állva mindenki kívánhatott valamit. Az esős idő ellenére a Tátra legmagasabb csúcsa alá is feljutottak. Jártak Betléren, a híres Andrássy-vadászkastélyban, felgyalogoltak a Krasznahorkai várhoz. Lőcsén megcsodálták a világ egyik legnagyobb hársfából faragott gótikus oltárát, elképzelték ahogy a lőcsei fehér asszony a boltíves Városháza mellett suhant el a házába. Késmárkon felkeresték a híres evangélikus fatemplomot. Az új templomban Thököly Imre szarkofágjánál énekelték el a Himnuszt és helyezték el emlékező koszorújukat. A késmárki vár és Belváros is izgalmas felfedeznivalót tartogatott számukra. A festői szépségű Selmecbánya volt az utolsó állomás. A szűnni nem akaró eső ellenére izgalommal készültek a Bányászati Múzeum látogatható, a föld felszíne alatt található tárnájába. Kis lámpákkal, védőfelszereléssel ellátva tették meg a közel 400 lépcsőt és jutottak be a Föld gyomrába. A hazafele vezető út vidáman, vetélkedéssel telt el.

A Nézz a Felvidékre! című interaktív tanulmányi kirándulás bizonyára felejthetetlen élmény marad minden résztvevő számára.

 

 

 

Nézz a Felvidékre!

A magyar kormány 2010-től hirdette meg magyar diákok számára a Határtalanul! programot.

A Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! program célja a határon túli magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Iskolánk hetedik osztályos tanulói a pályázat egyik nyerteseként a „HAT-10-01-0046 „Nézz a Felvidékre!” című osztálykiránduláson vehetnek részt a 2016/2017. tanévben.  A hetedikesek 2016. október 18-21. között felkeresik Szlovákia magyar lakta területeit. Úticéljuk Komárno-Mikszáthfalva-Kékkő-Gombaszög-Rimaszombat-Igló-Késmárk-Lőcse-Szepes-Tátra-Lomnic-Besztercebánya-Selmecbánya települések meglátogatása. Rimaszombatban felkeresik a Tompa Mihály Alapiskolát, ahol magyar nyelvű oktatás folyik a határon túl élő magyar ajkú gyermekek számára. Iskolásaink rövid bemutatkozó filmmel és műsorral készülnek az ottani diákok számára. Terveik között szerepel, Thököly Imre mauzóleumának felkeresése és koporsójának megkoszorúzása.A négy napos kirándulás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, valamint az Szombathelyi Tankerület segítő koordinációjával valósul meg.

 

 

Határtalanul projektnapló 2016, megtekintése!

 

 

Határtalanul 2015-2016

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a HAT-15-05-Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében iskolánk 7. osztályos tanulói 4 napos kiránduláson vehettek részt a Felvidéken. Különböző irodalmi és történelmi emlékekkel ismerkedtek meg, amelyekről eddig csak a tankönyvek lapjain olvashattak. Jártak Mikszáthfalván, a Mikszáth-emlékházban, Kékkő várában, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, ahol találkoztak a helyi diákokkal. A kölcsönös bemutatkozás perceit néptáncosaink fellépése tette színessé. Tanulóink megtekintették a Gombaszögi-cseppkőbarlangot, majd Iglón Csontváry Kosztka Tivadar szülőházát. Sétáltak a Mikszáth-regényekből oly jól ismert Lőcse városában. A világörökség részeként számon tartott Szepesi-várat és a késmárki evangélikus fatemplomot is megcsodálhatták. Koszorút helyeztek el Thököly Imre kriptájánál.    Nagy élményt jelentett számukra a selmecbányai tárnalátogatás. Gyermekeink tartalmasan töltötték az estéket is, foglalkozásokon vettek részt, amelyeken az aznap látottakkal kapcsolatban feladatokat oldottak meg: címert terveztek, dalszöveget írtak, csatakiáltást szerkesztettek, útinaplót vezettek. A négy nap során felejthetetlen élményekben gazdagodtak, sok-sok ismeretre tettek szert, a program a közösség építése céljából is rendkívül hasznos volt.

 

 

 

Határtalanul projektnapló, megtekintése!