Aktualitások

2017. április. 04.

Értesítés a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozásáról

                 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

                A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.              

               A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

               A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

                Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

                A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

                Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

                A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

 

 A beiratkozásra hozni kell:

 

 A gyermek      -     születési anyakönyvi kivonatát,

 • lakcímkártyáját, TAJ kártyáját,
 • oltási könyvét, mely a kötelező oltások beadását igazolja,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt,
 • az óvoda által kiállított oktatási azonosító számról szóló adatlapot

Ha a gyermek szakértői bizottsági javaslattal rendelkezik, azt is be kell mutatni a beiratkozás során.

A diákigazolvány igényléséhez kérjük, hogy hozzák magukkal a NEK azonosítóról szóló, Kormányablakban kiállított igazolást. Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az arról szóló határozatot szíveskedjenek a beiratkozásra elhozni. A tartósan beteg gyerekek igazolását is kérnénk szépen bemutatni.

A beiratkozás során nyilatkozni kell:

 • a szülői felügyelet gyakorlásáról,
 • az életvitelszerű tartózkodásról,
 • az etika/hit-és erkölcstan oktatásról,
 • a menza illetve napközis ellátás igényéről,
 • a kisgyermek tartós betegségéről valamint
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményéről, hátrányos helyzetéről

A beiratkozáskor elkérjük: a szülők telefonos elérhetőségét, valamint ha van, e-mail-címét.

 

Az Apponyi Albert Általános Iskolában a beiratkozás időpontja:

 

2017. április 20.   (csütörtök)    8.00 - 19.00 óra                                     2017. április 21.     (péntek)       8.00 - 18.00 óra

 

 Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat a szüleikkel együtt! 

 

 

 

2017. április. 04.

Tájékoztatás a Diákigazolvány igénylésének módjáról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a köznevelési törvény alapján a diákigazolvány közokiratnak minősül.

A Diákigazolvány igénylésének rendje a következő:

1.A kormányablakban fényképezési szolgáltatás igénybe vétele

 

Ehhez a szülőnek be kell mutatnia:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját  vagy
 • a gyermek érvényes személyazonosító okmányát (ha van már ilyen) és lakcímkártyáját

 

2.A szülő egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot kap a kormányablak ügyintézőjétől

 

 • Ezen az adatlapon találhatók a gyermekről a nyilvántartásban szereplő adatok, valamint a gyermek fényképe.
 • 14 éven aluli gyermek esetében az aláírás mezőt üresen kell hagyni!
 • Az adatlap része az a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely az igénylési folyamatban kiemelt jelentőségű, ezért az adatlap megőrzésére fokozottan kell ügyelni.

 

3.A iskolai beiratkozás során a szülő a kormányablakban kapott adatlapot a rajta szereplő NEK azonosítóval az iskolának átadja. A diákigazolvány INGYENES!

 

4.Az iskola rögzíti az igénylés adatait és a NEK azonosítót az igénylés internetes felületén, majd azt az igénylővel aláíratja.

 

5.Az iskola továbbítja az elektronikus igénylést az Oktatási Hivatalba.

 

6.A kártya gyártásra kerül, majd megküldik az iskolába.

 

7.A tanító nénin keresztül kapják meg a diákigazolványt a gyerekek és a szülők.

                                                                      

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta intézményvezető

2016. október. 11.

 

Határtalanul a Felvidéken!

 

A Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2016. október 18-21. között négy napos felvidéki kiránduláson vettek részt. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Határtalanul! Nézz a Felvidékre! HAT-16-01-0046 című pályázat keretében valósulhatott meg. A pályázaton elnyert összeget, 768 000 forintot a tanulók utazási és szállás költségének finanszírozására    fordították.

Jártak Révkomáromban a Jókai- szobornál, a lenyűgöző Szent András templomban, és megkoszorúzták Bartók Béla emléktábláját is. A legérdekesebbnek az Európa-udvar ígérkezett. Csoportokban haladva fedezték fel az európai országokról elnevezett épületeket.

Mikszáthfalván a Mikszáth Emlékházban töltöttek izgalmas perceket. Az emlékház előtti udvaron eredeti népi játékokkal mulatták az időt. A Kékkői várban közösen mondtak el egy Balassi verset. A második napon ellátogattak a rimaszombati magyar nyelvű Tompa Mihály Alapiskolába, ahol egy délelőttöt töltöttek együtt magyar gyerekekkel. Bemutatták iskolájukat és egy kis emlékműsorral is készültek. Óriási élmény volt a Gombaszögi cseppkőbarlang, mely különleges szalmacseppköveiről híres. Igló orsó alakú Fő terén tartalmas perceket töltöttek el, még a szerencsehozó harangot is megkongatták, amely alá állva mindenki kívánhatott valamit. Az esős idő ellenére a Tátra legmagasabb csúcsa alá is feljutottak. Jártak Betléren, a híres Andrássy-vadászkastélyban, felgyalogoltak a Krasznahorkai várhoz. Lőcsén megcsodálták a világ egyik legnagyobb hársfából faragott gótikus oltárát, elképzelték ahogy a lőcsei fehér asszony a boltíves Városháza mellett suhant el a házába. Késmárkon felkeresték a híres evangélikus fatemplomot. Az új templomban Thököly Imre szarkofágjánál énekelték el a Himnuszt és helyezték el emlékező koszorújukat. A késmárki vár és Belváros is izgalmas felfedeznivalót tartogatott számukra. A festői szépségű Selmecbánya volt az utolsó állomás. A szűnni nem akaró eső ellenére izgalommal készültek a Bányászati Múzeum látogatható, a föld felszíne alatt található tárnájába. Kis lámpákkal, védőfelszereléssel ellátva tették meg a közel 400 lépcsőt és jutottak be a Föld gyomrába. A hazafele vezető út vidáman, vetélkedéssel telt el.

A Nézz a Felvidékre! című interaktív tanulmányi kirándulás bizonyára felejthetetlen élmény marad minden résztvevő számára.

 

 

 

Nézz a Felvidékre!

A magyar kormány 2010-től hirdette meg magyar diákok számára a Határtalanul! programot.

A Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! program célja a határon túli magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Iskolánk hetedik osztályos tanulói a pályázat egyik nyerteseként a „HAT-10-01-0046 „Nézz a Felvidékre!” című osztálykiránduláson vehetnek részt a 2016/2017. tanévben.  A hetedikesek 2016. október 18-21. között felkeresik Szlovákia magyar lakta területeit. Úticéljuk Komárno-Mikszáthfalva-Kékkő-Gombaszög-Rimaszombat-Igló-Késmárk-Lőcse-Szepes-Tátra-Lomnic-Besztercebánya-Selmecbánya települések meglátogatása. Rimaszombatban felkeresik a Tompa Mihály Alapiskolát, ahol magyar nyelvű oktatás folyik a határon túl élő magyar ajkú gyermekek számára. Iskolásaink rövid bemutatkozó filmmel és műsorral készülnek az ottani diákok számára. Terveik között szerepel, Thököly Imre mauzóleumának felkeresése és koporsójának megkoszorúzása.A négy napos kirándulás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, valamint az Szombathelyi Tankerület segítő koordinációjával valósul meg.

 

 

Határtalanul projektnapló 2016, megtekintése!

 

 

Határtalanul 2015-2016

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a HAT-15-05-Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében iskolánk 7. osztályos tanulói 4 napos kiránduláson vehettek részt a Felvidéken. Különböző irodalmi és történelmi emlékekkel ismerkedtek meg, amelyekről eddig csak a tankönyvek lapjain olvashattak. Jártak Mikszáthfalván, a Mikszáth-emlékházban, Kékkő várában, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, ahol találkoztak a helyi diákokkal. A kölcsönös bemutatkozás perceit néptáncosaink fellépése tette színessé. Tanulóink megtekintették a Gombaszögi-cseppkőbarlangot, majd Iglón Csontváry Kosztka Tivadar szülőházát. Sétáltak a Mikszáth-regényekből oly jól ismert Lőcse városában. A világörökség részeként számon tartott Szepesi-várat és a késmárki evangélikus fatemplomot is megcsodálhatták. Koszorút helyeztek el Thököly Imre kriptájánál.    Nagy élményt jelentett számukra a selmecbányai tárnalátogatás. Gyermekeink tartalmasan töltötték az estéket is, foglalkozásokon vettek részt, amelyeken az aznap látottakkal kapcsolatban feladatokat oldottak meg: címert terveztek, dalszöveget írtak, csatakiáltást szerkesztettek, útinaplót vezettek. A négy nap során felejthetetlen élményekben gazdagodtak, sok-sok ismeretre tettek szert, a program a közösség építése céljából is rendkívül hasznos volt.

 

 

 

Határtalanul projektnapló, megtekintése!