Aktualitások

2018. augusztus. 09.

Tisztelt Szülő/Gondviselő/Gyám!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az Apponyi Albert Általános Iskola 2018. szeptember 1-től biztosítja az étkezés lehetőségét az előzetes jelentkezések alapján. További módosítás lehetősége is adott az iskolatitkárnál történő jelzés alapján.

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt/Gyámot, amennyiben a tanuló 2018. őszétől 100 %, illetve 50 %-os kedvezményre lesz jogosult, az igazolást az iskolában benyújtani szíveskedjék. Ezen igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő/gyám felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100 %-os térítési díjat meg kell fizetni. Továbbá ha a tanév során bármilyen változás történik, (pl. normatív kedvezményre való jogosultság megszűnése) azt az iskolában 3 napon belül az iskolatitkárnál jelezni szíveskedjék.

A 2018/2019. tanévre az igazolásokat 2018. szeptember 5-ig szíveskedjenek benyújtani

  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát
  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító határozat másolatát
  • három, vagy több gyermekes család esetén elegendő a kitöltött nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§. (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§. (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez.), melyet 2018. szeptember 1-én kap meg a tanuló.
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás és a Vas Megyei Kormányhivatal határozat másolatát.

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta

intézményvezető

 

 

2018. augusztus. 09.

TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019-ES TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

Engedjék meg, hogy a tankönyvellátásra vonatkozó legfontosabb szabályokról az alábbiakban tájékoztassam Önöket:

Az idei tanévben is az általános iskola minden évfolyamára járó tanulók ingyenesen kapják meg a tankönyveket.

Az ingyenesség biztosítása az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, használt tankönyvek, illetőleg új tankönyvek útján, vegyesen történik.

A tankönyvek átvételére 2018. szeptember 3-án osztálykeretben kerül sor

A tankönyvek átvételét a szülőknek azonban aláírásukkal hitelesíteni kell 2018. szeptember 3-án. Az aláírásra az iskolában személyesen, vagy a gyermekekkel hazaküldött nyomtatványon van lehetőségük. Ha ez utóbbi megoldást választják, kérjük, hogy az Önökhöz eljuttatott tankönyv-átvételi papírokat 2018. szeptember 5-én az iskolába aláírtan visszajuttatni szíveskedjenek.

Közbenjárásukat és megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta

intézményvezető

 

 

 

2018. augusztus. 09.

MEGHÍVÓ

Szeretettel és tisztelettel várjuk a tanulókat és a kedves szülőket

az Apponyi Albert Általános Iskola

ünnepélyes tanévnyitójára, melyet

2018. szeptember 2-án (vasárnap) 18 órakor tartunk.

Nyissuk meg együtt a 2018/2019-es tanévet, melynek első tanítási napja:

2018. szeptember 3. (hétfő)

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta

intézményvezető

Oldalak