Aktualitások

2017. augusztus. 16.

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel és tisztelettel várjuk a tanulókat és a kedves szülőket

az Apponyi Albert Általános Iskola

ünnepélyes tanévnyitójára, melyet

2017. augusztus 30-án (szerdán) 18 órakor tartunk.

Nyissuk meg együtt a 2017/2018-as tanévet, melynek első tanítási napja:

2017. szeptember 1. (péntek)

  Tisztelettel:

Gerencsér Beáta

 intézményvezető

 

 

2017. augusztus. 16.

TÁJÉKOZTATÓ A 2017/2018-AS TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

 

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

Engedjék meg, hogy a tankönyvellátásra vonatkozó legfontosabb szabályokról az alábbiakban tájékoztassam Önöket:

Az idei tanévtől az általános iskola minden évfolyamára járó tanulók ingyenesen kapják meg a tankönyveket.

Az ingyenesség biztosítása az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, használt tankönyvek, illetőleg új tankönyvek útján, vegyesen történik.

A tankönyvek átvételére 2017. szeptember 1-én osztálykeretben kerül sor

A tankönyvek átvételét a szülőknek azonban aláírásukkal hitelesíteni kell 2017. szeptember 1-én. Az aláírásra az iskolában személyesen, vagy a gyermekekkel hazaküldött nyomtatványon van lehetőségük. Ha ez utóbbi megoldást választják, kérjük, hogy az Önökhöz eljuttatott tankönyv-átvételi papírokat 2017. szeptember 4-én az iskolába aláírtan visszajuttatni szíveskedjenek.

Közbenjárásukat és megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta

intézményvezető

2017. augusztus. 16.

TÁJÉKOZTATÓ A 2017/2018-AS TANÉV GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Kedves Szülő/Gondviselő/Gyám!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az Apponyi Albert Általános Iskola 2017. szeptember 1-től biztosítja a tanulók számára az étkezés lehetőségét, melynek az Ön által fizetett költsége:

  • normál ebéd esetén:           364 Ft/adag/nap
  • diétás ebéd esetén:             394 Ft/adag/nap

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt/Gyámot, amennyiben a tanuló 2017. szeptember 1-től 100 %, illetve 50 %-os kedvezményre lesz jogosult, az igazolást az iskolában benyújtani szíveskedjék. Ezen igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő/gyám felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100 %-os térítési díjat meg kell fizetni. Továbbá ha a tanév során bármilyen változás történik, (pl. normatív kedvezményre való jogosultság megszűnése) azt az iskolában 3 napon belül az iskolatitkárnál jelezni szíveskedjék.

A 2017/2018. tanévre az igazolásokat 2017. szeptember 4-ig szíveskedjenek benyújtani.

  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát
  • nevelésbe vett gyermek esetén az átmeneti gondozást biztosító határozat másolatát
  • három, vagy több gyermekes család esetén elegendő a kitöltött nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§. (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B.§. (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez.), melyet 2017. szeptember 1-én kap meg a tanuló.
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás és a Vas Megyei Kormányhivatal határozat másolatát.

 

Köszönöm együttműködését:

 

                                                                                                                         Gerencsér Beáta

                                                                                                                        intézményvezető

Oldalak